Kirliliği mümkünse kaynağında önlemeye çalışmak,
Kirlilik oluşuyorsa tekrar kullanım veya geri kazanım imkanlarını uygulamaya çalışmak,
Çevre ile ilgili yasal düzenlemelere uymak,
Çevre koruma uygulamalarını tüm çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve sosyal paydaşlar ile paylaşmaktır.

Mersus Global — Yasal Uyarı